PUMA
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione     
Candela L., Castelli D., Ioannidis Y., Koutrika G., Pagano P., Ross S., Schek H., Schuldt H. Manifest Digitálnych Knižníc (The Digital Library Manifesto). In: Knižnica, vol. Year 2007 (1) pp. 7 - 15. Slovak National Library, 2007.
 
 
Abstract
(English)
The term 'Digital Libraries' corresponds to a very complex notion with several diverse aspects and cannot be captured by a simple definition. A comprehensive representation of Digital Libraries encapsulating all potential perspectives is required. This has led to the drafting of 'The Digital Library Manifesto', whose aim is to set the foundations and identify the cornerstone concepts within the universe of Digital Libraries, facilitating the integration of research and proposing better ways of developing appropriate systems. The 'Digital Library Manifesto' exploits the collective understanding that has been acquired on Digital Libraries by several previous efforts by European research groups active in the Digital Library field for many years, both within the DELOS Network of Excellence and outside, as well as by other groups around the world. Its role is one of a springboard for future work.
Abstract
(Italiano)
Termínom „digitálna knižnica" sa v súčasnosti označujú systémy, ktoré sú z hľadiska rozsahu veľmi heterogénne a ktoré plnia rozmanité funkcie. Takýmito systémami môžu byť úložiská digitálnych objektov a metaúdajov, systémy na prepájanie referenčných zdrojov, archívov a systémov na správu obsahu (vytvorené najmä v oblasti priemysle), ako aj zložité systémy, ktoré integrujú pokročilé digitálne knižničné služby (vytvorené predovšetkým v prostredí výskumu). Isté „preťažovanie" termínu digitálna knižnica vyplýva z toho, že stále neexistuje zhoda medzi tým, čím digitálne knižnice sú a medzi tým, aké funkcie sú s nimi spojené. Výsledkom je nízka interoperabilita s nedostatkom opätovného využívania obsahov a technológií. Predkladaný manifest sa pokúša zaviesť poriadok do tejto oblasti, a tak prispeť k jej rozvoju v budúcnosti.
URL: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2007/januar/07.pdf
Subject Digital Library
Digital Library System
Digital Library Management System
H.3.7 Digital Libraries


Icona documento 1) Download Document PDF


Icona documento Open access Icona documento Restricted Icona documento Private

 


Per ulteriori informazioni, contattare: Librarian http://puma.isti.cnr.it

Valid HTML 4.0 Transitional