PUMA
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione     
Tonazzini A., Bedini L., Kuruoglu E. E., Salerno E. Özilintili imgelerin markoff rastgele alanlari yardimi ile ayristirilmasi. In: Sinyal Isleme ve Uygulamalari Kurultayi, SIU 2003 (Turkish Signal Processing Conference) (Istanbul, Turchia, 18-20 Giugno 2003). Atti, vol. 1 Murat Tekalp (ed.). 2003.
 
 
Abstract
(English)
Bu makalede g'ur'ult'ul'u imgelerin bau gi msi z bilec senlerine ayri lmasi problemini c c'ozmeyi amac cli yor. Kaynak ayri c sti rma problemini bau gi msi z bilec sen ayri c sti rma yaklac si mi c cerc cevesinde ele alarak bir Bayes kestirim algoritmasi gelic stiriyoruz. Bu teknik ile Bayes formulasyonunun 'onsel bilgiyi kullanma yetisinden imgelerdeki 'ozilintiyi modellemede ve ayri c sti rma ic slemine dahil etmekte yararlani lmaktadi r. Bir enc cok sonsal (MAP) kestirim tekniu gi ve hem kari c si m matrisini hem kaynaklari kestiren tavlama benzetimine dayanan bir algoritma 'oneriyoruz. c Cec sitli yapay ve gerc cek imgelerle yapti gu i mi z deneyler, 'ozilintileri hesaba katan bir kaynak modelinin g'ur'ult'uye karc si dayani kli li u gi artti rdi u gi ni g'osteriyor.
Subject Source separation
Independent component analysis (ICA)
Markov random fields
Edge preserving regularizers
I.4.9 Image Processing and Computer Vision . Applications
I.5. Pattern Recognition . Applications


Icona documento 1) Download Document PDF


Icona documento Open access Icona documento Restricted Icona documento Private

 


Per ulteriori informazioni, contattare: Librarian http://puma.isti.cnr.it

Valid HTML 4.0 Transitional