PUMA
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea     
Martí Sentañes E. Incidència i relació dels síndics eclesiàstics amb les corts medievals. vol. II Lleida (Spagna): Pagès Editors - Bisbat de Lleida, 2008.
 
 
Abstract
(English)
The courts are a political and representativ big assembly of the kingdom in which are three arms represented by privileged social groups: ecclesiastical, noble and citizens, who cooperate with the monarch, both monetarily and offering the stability and support needed to govern.
Abstract
(Italiano)
Les corts son una magna assemblea politica representativa del regne en la qual els tres bracos que hi participen cal entendre que estan formats pels grups socials privilegiats: eclesiastics, nobles i ciutadans, que col laborren amb el monarca, tant monetariament, com oferint-li l'estabiliat i l'ajut necessari per a governar.
Subject síndics
eclesiàstics
corts
Lleida


Icona documento 1) Download Document PDF


Icona documento Open access Icona documento Restricted Icona documento Private

 


Per ulteriori informazioni, contattare: Librarian http://puma.isti.cnr.it

Valid HTML 4.0 Transitional