PUMA
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea     
Martí Sentaņes E. Les Ciutats Reials en els Parlaments Sards i en les Corts Catalanes durant el Regnat d'Alfons el Magnānim. In: Insula. Quaderno di cultura sarda, vol. 1 pp. 57 - 87. Arxiu de Tradicions - Grafica del Parteolla, 2007.
 
 
Abstract
(English)
Literature on Calalan Courts as well as Sardinian Parlaments is wide ranging with several projects and conferences addressing the early works.
Abstract
(Italiano)
Els estudios tant sobre Corts catalanes com Parlaments sards son abundants, i val a dir que darrerament s'han dedicat ac aquest camp diversos projectes i congressos amb l'objectiu principal d'actualizar els primitius treballs.
URL: http://www.yumpu.com/it/document/view/13105167/revista-insula-num-1-juny-2007
Subject assemblee rappresentative
cittā regie
Alfonso il Magnanimo


Icona documento 1) Download Document PDF


Icona documento Open access Icona documento Restricted Icona documento Private

 


Per ulteriori informazioni, contattare: Librarian http://puma.isti.cnr.it

Valid HTML 4.0 Transitional