PUMA
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea     
MartÝ Senta˝es E. La presŔncia de Lleida a les Corts durant el regnat d'Alfons el MagnÓnim (1416-1458). In: Plecs d'Hist˛ria Local., vol. 125 pp. 2 - 4. L'Avenš. Suplement Plecs d'Hist˛ria Local. Barcelona (SPAGNA), 2007.
 
 
Abstract
(English)
The municipal representative sent to courts is a great link between the municipal representative assemblies, and gives us a deeper understanding on the royal cities government and the development analyzed. This is what made ​​the book Lleida to Parliament. The municipal chief auditor at the time of Alfonso the Magnanimous, XVI Joseph Lladonosa Local History Award.
Abstract
(Italiano)
El representant municipal enviat a Corts es un magnific nexe d'unio entre el mon municipal i les assemblees representatives, i ens aporta un coneixement mes profund tant sobre el govern de les ciutats reials con sobre el desenvolupament analitzada. Aixo es el que ha fet el llibre Lleida a les Corts. Els sindics municipal a l'epoca d'Alfons el Magnanim, XVI Premi Josep Lladonosa d'Historia Local.
Subject Lleida
corts
Alfons el Magnanim


Icona documento 1) Download Document PDF


Icona documento Open access Icona documento Restricted Icona documento Private

 


Per ulteriori informazioni, contattare: Librarian http://puma.isti.cnr.it

Valid HTML 4.0 Transitional