PUMA
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea     
Martí Sentañes E. Lleida a les corts. Els sindics municipals a l'epoca d'Alfons el Magnanim. 219 p. Lleida: Edicions de la universtat de Lleida, 2006.
 
 
Abstract
(English)
The courts were undoubtedly the fundamental institution of the history of Catulunya medioeval, "the center of political work in the country, the connectivity between the ruler and the estates of the regiment for the land," in the words of Joseph M. Mas.
Abstract
(Italiano)
Les Corts han estat, sens dubte, la institucio fonamental de la historia de la Catulunya medioeval, "el centre del quefer politic del pais, el punt de relacio entre el sobirà i els estaments per al regiment de la terra", en expressio de Josep M. Mas.
Subject Lleida
Corts
Alfons el MagnanimIcona documento Open access Icona documento Restricted Icona documento Private

 


Per ulteriori informazioni, contattare: Librarian http://puma.isti.cnr.it

Valid HTML 4.0 Transitional