PUMA
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea     
Marti Sentanes E. Families i govern municipal de la ciutat de Lleida durant el segleXV. vol. 26 Barcelona: Facultat de geografia i historia. Universitat de Barcelona, 2005.
 
 
Abstract
(English)
The main objective of this study is to deepen the knowledge of the members of the main family members who are part of the city council of Lleida in the fifteenth century.
Abstract
(Italiano)
L'objectiu principal d'aquest estudi es aprofundir en el coneixement dels membres integrants de les principals families que formen part del consell de la ciutat de Lleida durant el segle XV.
Subject families
govern municipal
Lleida
segle XV


Icona documento 1) Download Document PDF


Icona documento Open access Icona documento Restricted Icona documento Private

 


Per ulteriori informazioni, contattare: Librarian http://puma.isti.cnr.it

Valid HTML 4.0 Transitional