PUMA
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea     
Martí Sentañes E. El síndic municipal a Corts a la Corona d'Aragó, durant el regnat d'Alfons el Magnànim: el cas de Lleida. In: Anuario de Estudios Medievales, vol. 34 (2) pp. 831 - 873. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Barcelona, 2004.
 
 
Abstract
(English)
This paper underscores the importance that the local attorney had at the Courts, as a representative of King's Estate. In spite of the fact that this figure has not been whoolly studied up to now, it furnishes us with a lot of information.
Abstract
(Italiano)
Es ressalta la importancia del sindic municipal enviat a les Corts, com a representant del brac reial, una figura poc estudiada fins el moment, malgrat que ens aporta molta informació.
URL: http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/172/174
Subject sindic municipal
corts
Corona d'Aragó
Alfons el Magnànim


Icona documento 1) Download Document PDF


Icona documento Open access Icona documento Restricted Icona documento Private

 


Per ulteriori informazioni, contattare: Librarian http://puma.isti.cnr.it

Valid HTML 4.0 Transitional